Przejścia przeciwpożarowe przez ściany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane przepustami, muszą mieć odpowiednią . Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe , tj.

Nasze systemy biernej ochrony przeciwpożarowej gwarantują bezpieczeństwo instalacji budowlanych.

Składają się na nie bloczki, opaski i masy pęczniejące. Pęczniejąca opaska ogniochronna – skutecznie chroni przejścia instalacyjne w stropach i ścianach. Opaski są również wykorzystywane do ochrony bardziej . Masy uszczelniające, masy natryskowe i taśmy dylatacyjne.

Do zabezpieczania przeciwpożarowego przejść w ścianach lub stropach, połączeń ścian. Pytanie dotyczy przejścia instalacji wodociągowej z rur ocynkowych przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Czy ma znaczenie, że rura jest niepalna?

Kopia Przejście kablowe AESTUVER Mx.

Masa przeciwpożarowa AESTUVER służy jako trwałe uszczelnienie przejścia kabli elektrycznych przez ścianę. Odporność ogniowa: EI − EI 120. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kabli i rur przez przegrody będące granicami stref pożarowych. Zabezpieczenie klasy F1 . Ogniochronne przejścia instalacyjne. Doradztwo techniczne, dobór i. Kołnierz ogniochronny Pyroplex PPCstosuje się na zewnątrz ścian i stropów o. Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki musza być podzielone na okreslonej wielkości strefy pożarowe.

Dla rur przechodzących przez strop stosowana jest jedna opaska, która mocowana jest bezpośrednio do stropu za pomocą metalowych kołków lub wkrętów. W przypadku gdy należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przejście rury przez ścianę , kołnierze stosuje się po obu stronach ściany lub bezpośrednio w przegrodzie. Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W BUDOWNICTWIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRZEPUSTÓW I DYLATACJI.

W naszej ofercie znaleźć można kompleksowe rozwiązania mające na celu przeciwpożarowe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych kablowych, rurowych, przejścia łączone . W związku z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe poprzez ściany i stropy o odpowiedniej odporności ogniowej. Jednocześnie wielokrotnie przez te elementy przechodzą instalacje techniczne. Przejściom instalacyjnym stawia się następujące wymagania: szczelne zamknięcie otworu przejść instalacji w ścianach i stropach,.

Nośność ogniowa dotyczy wytrzymałości konstrukcyjnej ścian i stropów. Wymienione właściwości są najczęściej rozpatrywane łącznie (Czytaj więcej na ten temat). Klasy dla odporności przejść instalacyjnych, ustalane zgodnie z normami, znaczone są funkcją czasu wyrażoną w minutach przez wybraną liczbę ze zbioru: 15 .