Socomec przełącznik zasilania

ATyS p to 3- i 4-biegunowe, automatyczne przełączniki zasilania. W trybie pracy automatycznej umożliwiają monitorowanie i przełączanie pod obciążeniem między dwoma źródłami zasilania , . Szybkie przełączenie gwarantuje znakomite ograniczenie czasu przerwy w zasilaniu oraz związane z tym koszty. Uznany, światowy producent i niekwestionowany lider w technologii aparatów do przełączania obwodów.

SOCOMEC stale się rozwija by. Odporność na wahania napięcia zasilającego.

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. Dwa wejścia zasilania pomocniczego. Zdalne interfejsy ATyS Di ATyS D20. Programowany przekaźnik automatyki SZR. Zintegrowany, programowany przekaźnik automatyki SZR.

Montaż i uruchomienie przełącznika muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. Czynności związane z konserwacją i serwisowaniem powinny być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Zabrania się obsługi jakichkolwiek przewodów systemu sterowania lub zasilania.

Układy Socomec AtySg M stosuje się do układów typu sieć – agregat prądotwórczy (generator).

Przełączniki te występują zarówno w wersji jednofazowej i trójfazowej. Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia, gdzie dopuszcza się krótka przerwę w zasilaniu odbiorów w trakcie . Powrót do pozycji (2). Dzięki podpisanemu porozumieniu . ATyS M 6e – tylko wersja z komunikacją . Rack PDU – Jednostka dystrybucji mocy rozwiązanie dla: Szafy typu rack w centrach danych, Infrastruktura sieciowa, Pomieszczenia. Coraz ważniejsze jest zagwarantowanie mozliwości rozbudowy obciązeń i elastyczności zasilania w serwerowniach. Moduł automatyki jest standardowo wyposażony w zasilacz UPS do podtrzymywania sygnalizacji w czasie braku zasilania zewnętrznego.

Podświetlany przełącznik (S10) służy do wyboru trybu sterowania. Do sterowania ręcznego aparatami . Można zastosować przełącznik z wbudowanym szr-em, mamy wtedy jedno urządzenie zamiast całego układu. Myślę o Socomec -u Atys M. Montowałem niedawno coś takiego, nie wiem jak wychodzi cenowo w porównaniu z klasycznym szr-em ale jest to wygodne, podpina się zasilania , odpływ a funkcje ustawia zworkami.

Uwaga: upewnij się, że przełącznik jest zainstalowany na płaskim i sztywnym podłożu.